Privat

Ta i bruk en ny digital servicebok för alla dina enheter! Du kan enkelt och snabbt lägga till alla dina bilar, motorcyklar osv. i tjänsten och på samma gång kontrollera deras service. Användningen är gratis för dom första enhetern. Genom att köpa Pro eller Pro plus paket får du genast mer omfattande funktioner i bruk för ett förmånligt årspris. Pro 195 kr och Pro Plus 995 kr.

Att lägga till service i tjänsten

Lägg till maskiner och utrustning i tjänsten. Du kan ge din verkstad fullmakt för att utföra underhåll samt inspektion av din utrustning. Den fullmäktige ser din utrustnings grundläggande information och servicehistorik och kan också lägga till service för din utrustning. Du kan också själv lägga till service i tjänsten. Service samt kontroller som blivit insatta i tjänsten visas i realtid i programmet. Servicehistoriken hålls alltid uppdaterad! Du kan också själv få fullmakt för servicebegäran och service påminnelser för t.ex din arbetsgivares enheter.

Den digital serviceboken är säker och tillförlitlig. I samband med servicen skapar programmet ett automatiskt datum som inte kan ändras efteråt. I programmet ser du enkelt alla dina enheter och deras hela servicehistorik. Du kan också skanna och spara in den traditionella serviceboken i tjänsten.

Service påminnelse

Du glömmer inte service eller inspektioner när du lägger till dom viktigaste service påminnelserna. Du kan lägga till påminnelse om t.ex. årlig inspektion eller årlig underhåll.

Överföring av servicehistorik

I programmet är det enhetens ägare som kontrollerar sin information! Som användare av tjänsten är du inte beroende av olika verkstäders eller tillverkares elektroniska databaser utan du hanterar själv dina enheters information. Det här möjliggör överföring av servicehistorik ifall ägaren av maskinen ändras till en annan som använder tjänsten. Det ökar dina enheters värde när servicehistoriken är tillförlitligt och sakligt dokumenterad.

Val av tjänst

Välj din tjänst enligt dina behov. Betalda tjänstpaket kan betalas med kredit kort, i internet banken eller traditionellt med pappersräkning. Du får tjänsten i bruk genast och kan börja använda den elektriska serviceboken.

Du kan börja gratis! Senare kan du när som helst  uppdatera ditt tjänstpaket att motsvara din användning bättre.

Användning av programmet är lätt och snabbt. Kolla vår video demonstration eller registrera dig från sidans övre kant och börja ditt medlemskap nu!

 

– För alla maskiner och enheter

– Service alltid i tid, du ser enkelt senaste servicehistoriken!

– du kan själv lägga till service eller ge fullmakt åt din personal eller verkstad för att göra service för dina enheter

– överföring av servicehistorik

– du kan ge flera fullmakt för samma enhet

– du kan göra flera servicepåminnelser för samma enhet

– du glömmer inte service eller inspektioner när de mest viktiga servicepåminnelserna har blivit insatta

– ökar ytterligare försäljningsvärdet

– användning är lätt och snabbt med telefon, tablet och dator

– gratis/förmånligt och pålitligt program