Jordbruk

Ta i bruk en ny digital servicebok för alla dina enheter! Du kan enkelt och snabbt lägga till alla dina traktorer osv. i tjänsten och hantera deras service. Användningen är gratis för de första enhetern. Genom att köpa Pro eller Pro plus paket får du genast mer omfattande funktioner i bruk för ett förmånligt årspris. Pro 195 kr och Pro Plus 995 kr.

Att lägga till service i tjänsten

Lägg till maskiner och utrustning i tjänsten. Du kan ge din förare eller servicecenter fullmakt för att utföra underhåll samt inspektion av din utrustning. Den fullmäktige ser din utrustnings grundläggande information och servicehistorik och kan också lägga till service för din utrustning. Du kan också själv lägga till service i tjänsten. Service samt kontroller som blivit insatta i tjänsten visas i realtid i programmet. Servicehistoriken hålls alltid uppdaterad! I programmet ser du enkelt all din utrustning och deras hela service historik

Den digital serviceboken är säker och tillförlitlig. I samband med servicen skapar programmet ett automatiskt datum som inte kan ändras efteråt. Du kan också skanna och spara in den traditionella serviceboken i tjänsten.

Automatisk servicevakt

Lägg till t.ex. en servicepåminnelse för olje inspektion för din traktor varje vecka. På samma gång kan du föra vidare en påminnelse via epost rakt till din förare. Ifall föraren glömmer en inspektion, får du ett meddelande om att en inspektion inte har följts. Såhär kontrollerar, och på samma gång uppmanar den automatiska service vakten dina anställda att hålla koll på underhåll och inspektioner i tid. Automatiska service vakten är en funktion för Pro och Pro + användare. De som använder programmet gratis kan föra vidare en påminnelse bara åt dem själva.

Överföring av servicehistorik

I programmet är det enhetens ägare som kontrollerar sin information! Som användare av tjänsten är du inte beroende av olika verkstäders eller tillverkares elektroniska databaser utan du hanterar själv dina enheters information. Det här möjliggör överföring av servicehistorik ifall ägaren av maskinen ändras till en annan som använder tjänsten. Det ökar dina enheters värde när servicehistoriken är tillförlitligt och sakligt dokumenterad.

Val av tjänst

Välj din tjänst enligt dina behov. Betalda tjänstpaket kan betalas med kredit kort, i internet banken eller traditionellt med pappersräkning. Du får tjänsten i bruk genast och kan börja använda den elektriska serviceboken.

Du kan börja gratis! Senare kan du när som helst  uppdatera ditt tjänstpaket att motsvara din användning bättre.

Vi rekommenderar en Pro Plus kundhet ifall ni har många enheter och mycket personal. Då kan ni lägga till gränslöst med enheter och ni får tjänstens bästa egenskaper i bruk genast.

Användning av programmet är lätt och snabbt. Kolla vår video demonstration eller registrera dig från sidans övre kant och börja ditt medlemskap nu!

 

– För alla maskiner och enheter

– Service alltid i tid, du ser enkelt senaste servicehistoriken!

– du kan själv lägga till service eller ge fullmakt åt din personal eller verkstad för att göra service för dina enheter

– överföring av servicehistorik

– du kan ge flera fullmakt för samma enhet

– du kan göra flera servicepåminnelser för samma enhet

– du glömmer inte service eller inspektioner när de mest viktiga servicepåminnelserna har blivit insatta

– ökar ytterligare försäljningsvärdet

– användning är lätt och snabbt med telefon, tablet och dator

– gratis/förmånligt och pålitligt program